תפקידיו ומגבלותיו של עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך

תפקידיו ומגבלותיו של עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך נדרש שיעשה ע"י עו"ד שמוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי, ורשום בלשכת עורכי הדין. בכפוף להוראות החוק נדרש עורך הדין, כלהלן:

 • יוודא שהממנה כשיר לערוך את ייפוי הכוח ושמבין את המשמעות. במקרה של ספק יופנה הממונה לחוות דעת רפואית או יביא אישור רפואי על כשירות.
 • יוודא שהממנה פועל מתוך רצון והסכמה חופשית, שאין ניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, ולשם כך יבחן לעומק את כשרות הממנה, הנסיבות, מיופה הכוח הנבחרים ותוכן ייפוי הכוח.
 • יפעל באופן מקצועי ואחראי תוך בחינת המרכיבים והנסיבות של כל אדם וסביבתו, הצפה של קשיים (בהווה ובעתיד) לשם מניעת סכסוכים עתידיים.
 • יעביר מידע מהותי על סעיפי החוק של ייפוי כוח מתמשך ויסביר על החלופות הקיימות.
 • יכול להציע פתרונות כגון מינוי מספר מיופי כוח לתחומים שונים, חלופי, שותף, מיודע וכו'.
 • רצוי שיתייחס להסכמי ממון ולצוואות כדי לבדוק אילו התאמות נדרשות למניעת סכסוכים משפטיים.
 • יתייחס לעניינים הדורשים הוראות מיוחדות, אישור בית משפט, אישור רפואי.
 • עורך הדין חייב לשמור על חובת נאמנות ומסירות כלפי הלקוח.
 • יפעל בכפוף למגבלות, דוג':
  החוק אוסר על עו"ד שעורך את ייפוי הכוח המתמשך להיות "בעל ענין אישי", וזאת כדי למנוע ניגוד עניינים ו/או השפעה בלתי הוגנת, שעלולים לקדם אינטרסים אישיים של עו"ד או של צד ג', ושאינם בהכרח לטובת הלקוח (הממנה) ואינם משקפים את הגשמת רצונותיו.

  למשל:
  • אסור לעו"ד לעשות ייפוי כוח מתמשך לבני משפחתו, גם אם הוא עצמו אינו מוזכר כמיופה כוח, ולענין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה של בו זוג, ילד, אח, סב, נכד וילד/בן זוג של כל אלה.
  • לעו"ד ששימש כאפוטרופוס, כנאמן, ככנוס נכסים או כל מינוי של בית המשפט כלפי אותו אדם.
  • לכל מי שיש עם אותו עו"ד: יחסי מרות, שוכר דירה שבבעלות הממנה, יחסי שיתוף או יחסים עסקיים, בעל מניות משמעותי בחברה שבבעלות הממנה.
  • עו"ד שהוא יורש עפ"י דין של הממנה או אם הוא יודע שהוא יורש שלו עפ"י צוואה.

%d בלוגרים אהבו את זה: