צו ירושה והתנגדות לצו

צו ירושה וצו קיום צוואה

 • מימוש העזבון
  על מנת לממש את העזבון בפועל יש להוציא צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, ורק לאחר קבלת הצו ניתן להעביר את זכויות העזבון בבנק, בחברות ביטוח, בקרנות פנסיה/גמל, במשרד הרישוי (רכב), אצל רשם המקרקעין והעברת זכויות כספיות וזכויות נוספות המופיעות על שם המוריש אצל צד שלישי.
 • צו ירושה מסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר אשר לא הותיר צוואה או הותיר צוואה רק על חלק מרכושו, ולכן יש צורך לקבוע מי הם יורשיו וכיצד יחולק עיזבונו בין אותם יורשים ובהתאם לכללים בחוק הירושה.
 • צו הירושה מצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד בעיזבון, ללא פירוט חלוקה ספציפית של נכנסים וללא התייחסות להיקף העזבון, זכויות או חובות המנוח.
 • צו שניתן, כמוהו כפסק דין – סופי ומחייב, המצהיר כלפי "כולי עלמא" מי הם יורשיו של הנפטר ומהו חלקו של כל אחד מהם בעיזבון הנפטר.
 • אורך התהליך כחודשיים-שלושה, כאשר אין התנגדויות או סיבוכים.

הליך הוצאת צו ירושה / צו קיום צוואה:

 • את הבקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו האחרון של המנוח, וניתן לעשות זאת באופן ממוחשב.
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום של אגרה לפתיחת תיק בקשה ואגרת פרסום, אותן ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר התשלומים הממשלתי.
 • ככל שהבקשה הוגשה כדין, היא תועבר לתגובת האפוטרופוס הכללי ודבר הגשתה יפורסם בעיתון ארצי, וניתן להתנגד לה במשך 14 יום.  (ניתן להגיש בקשה להארכה בתשלום)
 • צו ירושה / צו קיום צוואה ייחתם ע"י הרשם לענייני ירושה ויישלח למבקש בדואר רשום. לקבלת עותקים נוספים ניתן לפנות למזכירות הרשם לענייני ירושה. כל עותק נוסף כרוך באגרה.
 • פעולות ומסמכים שעל מבקש* הבקשה לצו לעשות:
  *המבקש הינו בעל ענין בעזבון: יורש, מנהל עיזבון, נושה של אחד מהיורשים.
  כדי לקבל צו ימלא ויגיש אחד היורשים / המבקש לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה או לאחד מבתי הדין הדתיים, כלהלן:
  • למלא ולצרף "בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה" (באתר רשם לענייני ירושה) חתומה ע"י המבקש  + אימות הצהרתו ע"י עורך דין (או ע"י נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות מקומית).
  • לצרף תעודת פטירה של המצווה.
  • לצרף את הצוואה המקורית או העתק מאומת ע"י עו"ד.
  • תצהירי הסתלקות (אם יש) חתומים ומאושרים ע"י עו"ד. יורש יכול להסתלק מכל החלק היחסי שלו כולו בעזבון. עם זאת, ניתן להסתלק מחלק ספציפי רק אם יש לחלק הספציפי התייחסות בצוואה.
  • לצרף טופס "הודעה ליורש על פי צוואה או על פי דין" ששולחים ליורשים  שלא הסתלקו – לצרף העתק של כל מכתב לכל זוכה + אישור משלוח בדואר רשום (שובר). במכתב אל הזוכים המבקש מודיע להם על כך שהוא מגיש בקשה לקיום הצוואה שהעתקה מצורף להם.
   או, לצרף אישור בחתימה של כל אחד מהם.
  • לצרף קבלות או אישור תשלום אגרת בקשת ואגרת פרסום.

מקרים בהם נדרש גם צו ירושה וגם צו קיום צוואה:
צו קיום צוואה, על הנכסים הנזכרים בצוואה. (לרבות אם כתוב "…. כל חלק מרכושי שלא נתתי הוראה בצוואה זו יחולקו בין ילדי באופן שווה".
צו קיום ירושה, על הנכסים שלא נכללו בצוואה.

התנגדות למתן צו ירושה

 • התנגדות למתן צו ירושה מוגש לרשם לענייני ירושה, במטרה למנוע מתן צו ירושה בהתאם לבקשה שהוגשה ע"י אחד היורשים.
 • ניתן להגיש התנגדות לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ירושה וטרם הוצאתו של צו ירושה.
 • מקרים לדוגמא להגשת ההתנגדות: כאשר ידוע למתנגד על קיומה של צוואה או על יורשים על פי דין שלא הוזכרו בבקשה לצו הירושה.
 • את ההתנגדות מגישים לרשם לענייני ירושה שמעבירה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
%d בלוגרים אהבו את זה: