צוואה – מידע כללי והדגשים

ירושה על פי צוואה:

כללי:

"החופש לצוות והמצווה לקיים את רצון המת – שני עבריה של אותה ממטבע – השניים כאחד נגזרים מכבוד האדם ומן האוטונומיה האישית הנגזרת מן הכבוד …."  הש' מישאל חשין

אדם שרוצה לצוות את עזבונו כרצונו שלא בהתאם לכללי הקירבה בחוק הירושה, נדרש להותיר צוואה. צוואה נפתחת בדרך כלל במילים: "הואיל ואין אדם יודע יום פקודתו ובדעתו לסדר צוואה ולהביע את רצונו האחרון על שייעשה ברכושו אחרי מותו לאחר אריכות ימים ושנים….", אך מה נדרש וחשוב שיכתב בה?

עו"ד שעורך צוואה לאדם נדרש להקפיד על כללי כתיבת הצוואה לפי סוגה, לוודא כי הצוואה על כל סעיפיה כתובה באופן ברור ומובן, שסעיפיה עומדים בהוראות החוק, כמו כן עליו להשכיל להציף עם האדם המצווה סוגיות שעלולות לגרום להתנגדות לצוואה לאחר מותו, ולנסות למנוע אותן.

הדגשים:

  • צוואה היא מסמך משפטי מחייב לפי חוק הירושה, בו מפרט האדם את רצונותיו בענייני רכוש ביום שלאחר מותו – למי להוריש, מה להוריש, ולעיתים אף מציין למה מוריש.
  • צוואה תעשה כאשר המצווה כשיר להבחין בטיבה של צוואה, ובאם יש ספק בכך חשוב לצרף אבחון/אישור רפואי.
  • צוואה נכנסת לתוקף מיד עם פטירתו של המצווה.
  • צוואה אחרונה היא הצוואה הקובעת ואשר מבטלת את הצוואה הקודמת לה, אלא אם הצוואה החדשה רק מוסיפה מידע שאינו סותר את הצוואה הקודמת.
  • החוק הישראלי מגדיר 4 סוגי צוואות, אשר להן תוקף משפטי, ולכל סוג מספר תנאים שיש לעמוד בהם.
  • בתי המשפט רשאי לאשר קיום צוואה גם אם היא חסרה ו/או נפל בה פגם, כאשר אין לו ספק באמיתותה. (לא כולל כשירות עדים).
  • צוואה הנערכת לאדם שאינו מצוי בשפה העברית, יש להקריאה בנוכחות מתורגמן שמתרגם וחותם על כך בגוף הצוואה.
%d בלוגרים אהבו את זה: