צוואה הדדית

צוואות הדדיות

"בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר…" (ס' 8א לח' הירושה)

 • צוואות הדדיות נערכות על בסיס אינטרס הסתמכות הדדי בין בני זוג, ומטרתן לאפשר לבן זוג הנותר בחיים להמשיך לחיות את חייו כרצונו או כהרגלו בלא מגבלות וללא "שותפים" לעזבון.
 • הן מהוות מעין הסכם רכושי מהיום שלאחר המוות של אחד מבני הזוג.
 • הן קובעות כי כאשר אחד מבני הזוג נפטר, בן הזוג הנותר יקבל את רכוש הנפטר במלואו ורק לאחר פטירת בן הזוג הנותר, יחולק הרכוש ליורשים שנקבעו בצוואה ההדדית.
 • הן צוואות תואמות אותן ניתן לכתוב ע"ג מסמך אחד או ע"ג שני מסמכים נפרדים.
 • בחוק קיים הסדר לביטול צוואה הדדית, לפיו בני זוג שערכו צוואות הדדיות רשאים לבטל את צוואותיהם, בין אם בחייהם ובין אם לאחר פטירת אחד מהם, בהתקיים מספר תנאים.
 • אמנם בני הזוג סומכים ומסתמכים זה על זה, אך לצד מרחב החיים שמאפשרת צוואה הדדית, יש מצווים שרוצים למנוע מצבים של ניצול עתידי ע"י גורם שלישי או רוצים להבטיח שיוותר רכוש מסוים ליורשים הבאים אחריהם – במקרה כזה ניתן להכניס הוראות מגבילות, לדוגמא:
  • בן הזוג הנותר בחיים יהיה מנוע מלתת מתנה מעל סכום מסוים ו/או לתת במתנה את הדירה.
  • בן הזוג יהיה מנוע מלמכור את זכויותיו בדירה לזולת, והוא מחויב להעביר את זכויותיו בדירה בעתיד ל…
  • אם בן הזוג הנותר בחיים רוצה למכור את הדירה / לעבור דירה ניתן לציין בצוואה זכויות שיוותרו בידי הילדים ועוד.

%d בלוגרים אהבו את זה: