חלופות נוספות

חלופות נוספות בתיקון 18 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מ 2016)

במסגרת התיקון לחוק נקבעו חלופות נוספות למינוי אפוטרופוס לצד ייפוי הכוח המתמשך:

מינוי תומך בקבלת החלטות

חלופה מידתית יותר ממינוי אפוטרופוס, שמטרתה לאפשר, ככל שניתן, לחיות חיים עצמאיים. 
האדם מקבל החלטות בעצמו בחיי היום יום התומך, שמתמנה ע"י בית משפט, מלווה ומסייע בקבלת ההחלטה אך אינו מחליט במקום האדם.
תפקיד התומך: לעזור לאדם להבין מידע רלבנטי לקבלת ההחלטה, להנגיש מידע, להסביר לאדם חלופות, לסייע במימוש ההחלטה – והכל בהסכמת האדם ( יכול להפסיק המינוי בכל עת). דוג': ללכת לבנק לברורים, לתווך המידע, ולהשאיר לאדם הממנה את הביצוע.

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופסות

"הנחיות מקדימות שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו כאמור, בין שפירט את שמו של האדם שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס ובין אם לאו; לעניין זה, "בעל כשירות" – מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן".  (ס' 35)

הנחיות מקדימות הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל  18), לתכנן כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, אם בית המשפט יחליט בעתיד שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס, שיועבר ויופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

מסמך הבעת רצון  

מסמך משפטי המאפשר לאפוטרופוס קיים לציין מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד, במקרה שהוא לא יהיה כשיר להמשיך ולטפל בצרכיו של אותו אדם בגיר או קטין עליו הוא ממונה כיום. על בית המשפט לבחון את טופס הבעת הרצון ולתת לו משקל בעת ההכרעה. (כגון: הורה של קטין או של בגיר, אימא לקטין,  חד הורי/ת).

מינוי אפוטרופסות על ידי המדינה

%d בלוגרים אהבו את זה: