דוגמאות לחלוקת עזבון על פי דין

דוגמאות לחלוקת הירושה על פי דין

הנפטר הותיר אחריו:אופן חלוקת עזבון הנפטר:  
בן זוג + 3 ילדים          בן/בת הזוג: 50% מן העיזבון + המכונית + כל המטלטלין השייכים למשק בית המשותף + אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ובנסיבות מסוימות לדרוש מזונות מן העיזבון. (אלמנה: 25% מהבעל + 50%  מהעזבון שלה =75%)   3 ילדים יחלקו שווה בשווה במחצית הנותרת – 1/3 לכל אחד.
בן זוג + ילד + 2 נכדים מבן שני שמת 

בן/בת הזוג: 50% + הנ"ל הילד : 25% (ילד אחד) ו –2 הנכדים מתחלקים ב 25% =  12.5% לכל אחד מהם.
בן זוג + 2 ילדים + זוג הורים בן/בת הזוג: 50% + הנ"ל הילדים : 50% (25% כל אחד). ההורים לא מקבלים דבר.
בן זוג + הוריםבן/בת הזוג: 50% + הנ"ל  הורים: 50% (25% לכל אחד)
בן זוג + אחים (או אחיינים) + סבא וסבתא  בת/בן הזוג: 2/3 מעיזבון + את כל חלקו של המוריש בדירה  (תנאי: מעל 3 שנות נישואין או גר עם המנוח באותה דירה)   אחים/סבים: 1/3 מתחלק שווה בשווה בין האחים ו/או הורי המנוח.
בן זוג בלבד בן הזוג יורש את כל העיזבון
הורים בלבדההורים חולקים בכל העזבון שווה בשווה
אבא + דודהאב יורש את כל העיזבון
אחיין + סבא וסבתא מצד האימא האחיין יורש את כל העיזבון
אימא + 2 אחיםאמא 50% שני האחים 50% (25% כל אחד)
לא הותיר אחריו בן זוג ולא היו לו ילדיםהעזבון יתחלק שווה בשווה בין הורי המנוח, אחיו ואחיותיו
ילדים בלבד (ללא בן זוג) העזבון יתחלק שווה בשווה בין ילדיו (או נכדיו)
נין בלבדהנין יורש את כל העזבון
הורים + אח משני ההורים + אחות  מצד האבא בלבד ההורים בלבד חולקים בעזבון שווה בשווה. אחריהם אין המשך חלוקת עזבון.
שני ההורים נפטרו והותירו בן משותף + בת של האם בלבדהבן 75% (50% מהאם ו-25% מהאב), הבת 25% (25% מהאם בלבד).
אם מי מיורשי הנפטר מת אחריוחלקו עובר ליורשיו   (נניח 1/3 כי היו לו עוד 2 אחים) עפ"י דין בצו ירושה/ צו קיום צוואה
נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן זוג, הורים או אחיםשווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם
נפטר ערירי לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העיזבון למדינה. (משרד המשפטים מעביר למוסדות שונים).  
%d בלוגרים אהבו את זה: